V skupini Rožic smo v petek, 29.9. 2017, izvedli sprehod v spremstvu policista Tihomirja Simčiča. Nazorno nam je predstavil pravilno vedenje v prometu.

Največ poudarka je namenil pravilnemu prečkanju ceste. V prometu pa je potrebna neneha pozornost na vsa dogajanja okrog nas.

Otroci in vzgojiteljici se zahvaljujemo policistu Tihomirju, da nas je obiskal in nam predstavil tudi vlogo policista v prometu.

[Galerija ni najdena]

.[