PROJEKTNO DELO NA TEMO MAČKE

Otroci skupine Rožic so v mesecu marcu  izrazili željo, da bi se pogovarjali o MAČKAH.

Teme smo se lotili projektno.

Otroci so povedali domneve o mačkah.

Zastavili so vprašanja o vsem, kar bi si želeli izvedeti o mačkah.

Izbrali so vire informacij (kje bi našli odgovore na zastavljena vparašanja).

Vse  njihove predloge dokumentiramo na otrokom razumljiv način. Kot vir informacij so predlagali hišnika, dedija in lovca Matijo, vzgojiteljice v vrtcu, knjige, revije, internet, zdravnika za živali, gospo Eriko, Lojzeta iz Tanče Gore in tato iz Sečjega sela.

Hišnika smo obiskali v delavnici in lovec Matija nas je obiskal v vrtcu. Otroci so postavljali vprašanja, ki smo jih že vnaprej pripravili in dobili smo različno zanimive odgovere.