Čebelice

VZGOJITELJICA: Nina Šuštaršič

POMOČNICA VZGOJITELJICE: Martina Čemas

SPREMLJEVALKA GIBALNO OVIRANEGA OTROKA: KLAVDIJA CVITKOVIČ

STAROST OTROK: 5-6                                ŠTEVILO OTROK V SKUPINI: 17