Čebelice

VZGOJITELJICA: Nina Šuštaršič

VZGOJITELJICA: Simona Mihelič – pomočnica vzgojiteljice

STAROST OTROK: 4 – 6                                ŠTEVILO OTROK V SKUPINI: 21