Sovice

Vzgojiteljica: Karmen Brklje

Vzgojiteljica – pomočnica vzgojiteljice: Barbra Slak Čadonič

Število otrok: 21

Ime skupine: SOVICE

Vrsta oddelka glede na starostni razpon: heterogen

PREDNOSTNE NALOGE VRTCA

 • Razvijanje poglobljenih odnosov med otroki, vzgojitelji in starši.
 • Skrb za prijetno počutje vseh otrok v skupini.
 • Skrb za zadovoljstvo staršev.
 • Upoštevanje načel za timsko delo pri načrtovanju vzgojiteljice in pomočnice.
 • Kvalitetno in strokovno opravljanje dela.
 • Skrb za varnost, zdravje in prijetno vzdušje v vrtcu.
 • Spremljanje razvoja in napredka vsakega otoka ter pomoč staršem ob pojavljanju težav.
 • Učenje strpnosti, različnosti, spoštovanja, medsebojnega sodelovanja.

PREDNOSTNE NALOGE STROKOVNIH OSEB – PREDNOSTNE NALOGE SKUPINE

 • Skrb za prijetno, varno, dobro, sproščeno, prijateljsko vzdušje v igralnici.
 • Razumevanje in spoštovanje otrokovih pravic ter skrb za njihovo upoštevanje.
 • Spodbujanje jezikovnega razvoja za učinkovito in ustvarjalno uporabo govora ter skrb za zgodnje opismenjevanje.
 • Razvijanje sposobnosti prepoznavanja čustev, spodbujati čustveno doživljanje in izražanje.
 • Omogočiti staršem različne oblike sodelovanja, pogled v življenje in delo otrok v skupini.
 • Omogočanje in spodbujanje razvoja gibalnih sposobnosti in spretnosti (znotraj in zunaj vrtca v vseh letnih časih).
 • Razvijanje sposobnosti razumevanja in sprejemanja sebe in drugih; razvijanje lastne identitete.
 • Negovanje radovednosti, raziskovalnega duha, domišljije ter razvijanje neodvisnega mišljenja.
 • Spodbujanje ustvarjalnosti znotraj različnih področij.
 • Ustvarjanje kakovostnih medosebnih interakcij med otroki ter med otroki in odraslimi v vrtcu.
 • Upoštevanje in spoštovanje zasebnosti ter intimnosti otrok.
 • Večje omogočanje individualnosti, drugačnosti in izbire v nasprotju s skupinsko rutino.
 • Navajanje na samostojnost pri hranjenju, oblačenju, obuvanju, negovanju svojega telesa in opravljanju higienskih potreb.

 

Sovice na snegu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

(Skupno 2.919 obiskov, današnjih obiskov 20)
Dostopnost