Gumbki

VZGOJITELJICA: Petra Madronič

POMOČNICA VZGOJITELJICE: Nika Balkovec

STAROST OTROK: 2 – 4 LETA      ŠTEVILO OTROK V SKUPINI: 19

VIZIJA ODDELKA: OPTIMALNI RAZVOJ (UPOŠTEVANJE RAZVOJNE STOPNJE, POTREB, USTVARJALNOST, SAMOSTOJNOST), VARNOST IN SPREJETOST

PREDNOSTNE NALOGE SKUPINE

  • Skrb za prijetno, varno, dobro, sproščeno, prijateljsko vzdušje v igralnici.
  • Navajanje na samostojnost pri hranjenju, oblačenju, obuvanju, negovanju svojega telesa in opravljanju higienskih potreb.
  • Spodbujanje jezikovnega razvoja za učinkovito in ustvarjalno uporabo govora ter skrb za zgodnje opismenjevanje.
  • Omogočanje in spodbujanje razvoja gibalnih sposobnosti in spretnosti (znotraj in zunaj vrtca v vseh letnih časih).
  • Spodbujanje ustvarjalnosti znotraj različnih področij.
  • Omogočiti staršem različne oblike sodelovanja, pogled v življenje in delo otrok v skupini.
  • Razumevanje in spoštovanje otrokovih pravic ter skrb za njihovo upoštevanje ob podpori Etičnega kodeksa.

 

Gumbki se meseca novembra pogovarjamo o ogledalih. Kaj vse odkrivamo, spoznavamo in raziskujemo v okviru tematskega sklopa, si lahko ogledate v  galeriji…