Sončki

VZGOJITELJICA: Petra Madronič

POMOČNICA VZGOJITELJICE: Nika Balkovec

STAROST OTROK: 1 – 3 LETA      ŠTEVILO OTROK V SKUPINI: 11

VIZIJA ODDELKA: OPTIMALNI RAZVOJ (UPOŠTEVANJE RAZVOJNE STOPNJE, POTREB, USTVARJALNOST, SAMOSTOJNOST), VARNOST IN SPREJETOST

PREDNOSTNE NALOGE SKUPINE

  • Skrb za prijetno, varno, dobro, sproščeno, prijateljsko vzdušje v igralnici.
  • Navajanje na samostojnost pri hranjenju, oblačenju, obuvanju, negovanju svojega telesa in opravljanju higienskih potreb.
  • Spodbujanje jezikovnega razvoja za učinkovito in ustvarjalno uporabo govora ter skrb za zgodnje opismenjevanje.
  • Omogočanje in spodbujanje razvoja gibalnih sposobnosti in spretnosti (znotraj in zunaj vrtca v vseh letnih časih).
  • Spodbujanje ustvarjalnosti znotraj različnih področij.
  • Omogočiti staršem različne oblike sodelovanja, pogled v življenje in delo otrok v skupini.
  • Razumevanje in spoštovanje otrokovih pravic ter skrb za njihovo upoštevanje ob podpori Etičnega kodeksa.

 

ZAHVALA

Spoštovani starši, zahvaljujeva se vam, za odlično organiziran zaključni piknik in pohod. Ob tem, se vama želiva iskreno zahvaliti tudi za dragoceni in lepi darili, ki ste ju nama podarili. Zelo ste naju razveselili in obogatili. Hvala tudi za uspešno sodelovanje v tem celotnem šolskem letu.

Hvala!!!                                                                                               Vzgojiteljici Petra in Nika