Vlakci

VZGOJITELJICA: Petra Madronič

VZGOJITELJICA – POMOČNICA VZGOJITELJICE: Nika Balkovec

STAROST OTROK: 4 – 6 LET                               ŠTEVILO OTROK V SKUPINI: 18

POGOVORNA URA ZA STARŠE, BO POTEKALA ENKRAT MESEČNO PO TELEFONU: Vsako prvo sredo v mesecu, in sicer od 13.00 do 14.00 (za točen termin pogovorne ure, boste obveščeni preko oglasne deske).

PREDNOSTNE NALOGE SKUPINE

  • Skrb za prijetno, varno, dobro, sproščeno, prijateljsko vzdušje v igralnici.
  • Spodbujanje jezikovnega razvoja za učinkovito in ustvarjalno uporabo govora ter skrb za zgodnje opismenjevanje.
  • Omogočanje in spodbujanje razvoja gibalnih sposobnosti in spretnosti (znotraj in zunaj vrtca v vseh letnih časih).
  • Spodbujanje ustvarjalnosti znotraj različnih področij.
  • Omogočiti staršem različne oblike sodelovanja, pogled v življenje in delo otrok v skupini.
  • Razvoj grafomotorike (pred pisalne vaje).
  • Participacija otrok v vsakodnevni rutini in pri načrtovanju, izvajanju dejavnosti.
  • Razumevanje in spoštovanje otrokovih pravic ter skrb za njihovo upoštevanje ob podpori Etičnega kodeksa.

Spoštovani starši, na tej povezavi si lahko preberete pravljico, ki je nastajala skozi celotno vrtčevsko leto v našem pravljičnem zvezku:

https://www.yumpu.com/xx/document/read/65751863/pravljicni-zvezek-vlakci

(Skupno 2.698 obiskov, današnjih obiskov 5)
Dostopnost