Vlakci

VZGOJITELJICA: Petra Madronič

VZGOJITELJICA – POMOČNICA VZGOJITELJICE: Nika Balkovec

STAROST OTROK: 4 – 6 LET                               ŠTEVILO OTROK V SKUPINI: 17

POGOVORNA URA ZA STARŠE: Vsako sredo v mesecu, in sicer ob 14.30 uri po dogovoru, lahko pa tudi po telefonu.

PREDNOSTNE NALOGE SKUPINE

  • Skrb za prijetno, varno, dobro, sproščeno, prijateljsko vzdušje v igralnici.
  • Spodbujanje jezikovnega razvoja za učinkovito in ustvarjalno uporabo govora ter skrb za zgodnje opismenjevanje.
  • Omogočanje in spodbujanje razvoja gibalnih sposobnosti in spretnosti (znotraj in zunaj vrtca v vseh letnih časih).
  • Spodbujanje ustvarjalnosti znotraj različnih področij.
  • Omogočiti staršem različne oblike sodelovanja, pogled v življenje in delo otrok v skupini.
  • Razvoj grafomotorike (pred pisalne vaje).
  • Participacija otrok v vsakodnevni rutini in pri načrtovanju, izvajanju dejavnosti.
  • Razumevanje in spoštovanje otrokovih pravic ter skrb za njihovo upoštevanje ob podpori Etičnega kodeksa.