Vlakci

VZGOJITELJICA: Petra Madronič

VZGOJITELJICA – POMOČNICA VZGOJITELJICE: Nika Balkovec

STAROST OTROK: 4 – 6 LET                               ŠTEVILO OTROK V SKUPINI: 18

POGOVORNA URA ZA STARŠE, BO POTEKALA ENKRAT MESEČNO PO TELEFONU: Vsako prvo sredo v mesecu, in sicer od 13.00 do 14.00 (za točen termin pogovorne ure, boste obveščeni preko oglasne deske).

PREDNOSTNE NALOGE SKUPINE

  • Skrb za prijetno, varno, dobro, sproščeno, prijateljsko vzdušje v igralnici.
  • Spodbujanje jezikovnega razvoja za učinkovito in ustvarjalno uporabo govora ter skrb za zgodnje opismenjevanje.
  • Omogočanje in spodbujanje razvoja gibalnih sposobnosti in spretnosti (znotraj in zunaj vrtca v vseh letnih časih).
  • Spodbujanje ustvarjalnosti znotraj različnih področij.
  • Omogočiti staršem različne oblike sodelovanja, pogled v življenje in delo otrok v skupini.
  • Razvoj grafomotorike (pred pisalne vaje).
  • Participacija otrok v vsakodnevni rutini in pri načrtovanju, izvajanju dejavnosti.
  • Razumevanje in spoštovanje otrokovih pravic ter skrb za njihovo upoštevanje ob podpori Etičnega kodeksa.                                                                          

Vlakci v mesecu aprilu raziskujemo “KAJ VSE LAHKO MERIMO”. Idejo za dejavnost smo našli kar v spontani igri otrok po kotičkih. In sicer se otroci igrajo, da merijo svojo višino s prsti, dlanmi, primerjajo svojo višino in spontano rišejo v zvezek meritve in merjenje.

Naš raziskovalni problem in ugotovitve, smo napisali na plakat. Otroci so intenzivno razmišljali o danemu problemu in predlagali da merimo VIŠINO, DOLŽINO, TEŽO, PROSTORNINO, POVRŠINO IN ČAS. Našteli so kar veliko lastnosti, ki jih lahko merimo.

Nato smo zabeležili, s čim vse lahko merimo naštete lastnosti…

Za prvo lastnost, ki smo jo merili, so otroci izbrali čas zlaganja 20 kock in pospravljanja kotičkov. Za nestandardno enoto merjenja so določili štetje oz. število za standardno pa sekundo, obe enoti smo tudi primerjali (meritev smo izvedli s štoparico). Vse dobljene rezultate so otroci zabeležili v predhodno izdelano tabelo in jih nato še grafično ponazorili s histogrami.

Izvedba meritev zlaganja 20 kock s štoparico…
Izvedba meritve pospravljanja kotička po skupinah.
Določili smo zapisnikarje, ki so zabeležili izmerjene rezultate v tabelo.
Grafična interpretacija dobljenih rezultatov meritev (sekunde zlaganja 20 kock) v histogram.

V vrtcu se tudi igramo različne gibalne igre, s katerimi spoznavamo in razvijamo različne strategije merjenja…

(Skupno 1.716 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost