Vlakci

VZGOJITELJICA: Petra Madronič

VZGOJITELJICA – POMOČNICA VZGOJITELJICE: Nika Balkovec

STAROST OTROK: 4 – 6 LET                               ŠTEVILO OTROK V SKUPINI: 17

POGOVORNA URA ZA STARŠE, BO POTEKALA ENKRAT MESEČNO PO TELEFONU: Vsako prvo sredo v mesecu, in sicer od 13.00 do 14.00 (za točen termin pogovorne ure, boste obveščeni preko oglasne deske).

PREDNOSTNE NALOGE SKUPINE

 • Skrb za prijetno, varno, dobro, sproščeno, prijateljsko vzdušje v igralnici.
 • Spodbujanje jezikovnega razvoja za učinkovito in ustvarjalno uporabo govora ter skrb za zgodnje opismenjevanje.
 • Omogočanje in spodbujanje razvoja gibalnih sposobnosti in spretnosti (znotraj in zunaj vrtca v vseh letnih časih).
 • Spodbujanje ustvarjalnosti znotraj različnih področij.
 • Omogočiti staršem različne oblike sodelovanja, pogled v življenje in delo otrok v skupini.
 • Razvoj grafomotorike (pred pisalne vaje).
 • Participacija otrok v vsakodnevni rutini in pri načrtovanju, izvajanju dejavnosti.
 • Razumevanje in spoštovanje otrokovih pravic ter skrb za njihovo upoštevanje ob podpori Etičnega kodeksa.

V igralnici skupine Vlakcev, je prvega dne v oktobru, zmanjkalo elektrike. Otroci so takoj ugotovili, da ni elektrike in da moramo poklicati na pomoč hišnika Dušana. Hišnik nam je pokazal elektro omarico in ugotovil, da je prišlo do izpada varovalk, ter pokazal otrokom, kako jih priklopimo v prvotno stanje. Opozoril nas je na nevarnosti pri delu z elektriko. Otroci so opazili znake za nevarnost na elektro omarici.

Ker smo se z otroki dogovorili, da se bomo pogovarjali o elektriki, smo napisali naslov raziskovalne teme na plakat in elektriko narisali. Nato so otroci povedali, kaj jih zanima o elektriki:

 • Kaj je to elektrika?
 • Kako nastane elektrika?
 • Kako delujejo električni avtomobili?

Predlagali so še vire informacij, kako in kje, bi poiskali odgovore na zastavljena vprašanja: “pogledali bi na internet, v knjige,” “šli bi eno elektrarno pogledat i električni avto,” “vprašali bi tistega, ki zna popravit elektriko – električarja.”

Na internetu smo si pogledali zelo poučno risanko o elektriki in zasledili nekaj odgovorov na naša vprašanja:

Vlakci smo spoznavali prevodnike (snovi po katerih električni tok dobro teče) in izolatorje (snovi po katerih električni tok ne teče). Te snovi smo spoznavali in jih razvrstili, glede na prevodnost v Carrollov diagram (otroci so sami napisali in narisali slikopis). Naša spoznanja lahko doma nadgrajujete s pomočjo te spletne strani… https://eucbeniki.sio.si/nit4/1374/index3.html

Naša spoznanja, smo utrjevali še z izpolnjevanjem didaktičnega lista, ki si ga lahko ogledate tukaj…

Ker nam je učiteljica Ticijana razložila, kaj je transformator, smo si ga ogledali v naši neposredni bližini.

Ugotovili smo, da transformatorji pretvorijo električno napetost, v takšno, da jo lahko uporabljamo v električnem omrežju.

Spoznavali smo elemente električnega kroga in narisati enostavno shemo. Z električnimi elementi (baterija, žarnica, vodniki), smo naredili preizkus in sklenili električni krog.

Spoznavali smo naprave, ki delujejo na elektriko in jih poiskali na aplikatu ter obkrožili. Ugotavljali smo, kaj so to e-odpadki in v našem kraju, poiskali zabojnik zanje.

(Skupno 278 obiskov, današnjih obiskov 2)
Dostopnost