CICI VESELA ŠOLA

V skupini Čebelic bodo v letošnjem šolskem letu 2017/2018 obravnavali teme Cici Vesele šole.

http://www.mladinska.com/tema.aspx?nodeid=3475&docid=301216

CICI VESELA ŠOLA

V skupini Čebelic bodo v letošnjem šolskem letu 2017/2018 obravnavali teme Cici Vesele šole.

http://www.mladinska.com/tema.aspx?nodeid=3475&docid=301216

PROJEKTNO DELO

V našem vrtcu izvajamo projektno delo na podlagi problemskega ali interdisciplinarnega načina raziskovanja. To pomeni, da naši projekti potekajo po etapah raziskovanja (opredelitev raziskovalnega problema, izražanje domnev, postopek zbiranja informacij z različnimi tehnikami, oblikovanje relevantnih odgovorov in uporaba novih spoznanj).

PROJEKTI V ŠOLSKEM LETU 2019/2020

SKUPINA GUMBKOV: na podlagi interesa otrok  bomo izvedli projekt “Kdo je Oton Župančič?” (februar in marec).

SKUPINA ROŽIC bo izvedla projektno delo v mesecu marcu in sicer bodo temo projektnega dela izbrali otroci.

 

NATEČAJI

Skupine Sovic, Gumbkov, Rožic in Čebelic sodelujejo v natečaju Nivea – podari modro srce.

Skupina Gumbkov, Rožic sodeluje v natečaju revije Vzgojiteljica: http://www.vzgojiteljica.si/clanki/1080-likovni-natecaj-revije-vzgojiteljica-za-objave-v-letu-2017

Skupine Gumbkov Rožic in Čebelic sodelujejo v natečaju Bodi eko, ohrani čebelo in smreko: http://www.medex.si/2013/09/izobrazevalni-vseslovenski-natecaj/

Skupina Rožic bo sodelovala v Uhu natečaju, ki bo objavljen v mesecu maju.

VRTEC V NARAVI

V šolskem letu 2017/2018 bomo izvajali vrtec v naravi.

IZLETI

SOVICE:

ZAKLJUČNI PIKNIK (JUNIJ).

GUMBKI:

IZLET Z AVTOBUSOM V PUSTI GRADEC – POHOD PO ŽUPANČIČEVI POTI DO MALE LAHINJE (MAREC ALI APRIL).

ROŽICE:

IZLET Z AVTOBUSOM V ČRNOMELJ – OGLED GASILSKE POSTAJE ČRNOMELJ (APRIL).

ZAKLJUČNI IZLET V ZAČETKU JUNIJA. OGLED LUTKOVNE PREDSTAVE V LUTKOVNEM GLEDALIŠČU IN

OBISK  ŽIVALSKEGA VRTA V LJUBLJANI.

 

ČEBELICE:

 

 

 

 

 

 

PRIREDITVE
Oktober:
  • POHOD OB KOLPI (Gumbki).
  • POHOD NA ŽEŽELJ (Rožice).
December:
  • NOVOLETNO OBDAROVANJE V SKUPINI SOVIC, GUMBKOV, ROŽIC IN ČEBELIC (obdarovanje in lutkovna predstava v izvedbi otrok starejše skupine Čebelic).
  • DELAVNICA (izdelovanje okraskov v skupini Gumbkov, Rožic in Sovic).
Februar:
  • SPREVOD PUSTNIH MASK (Sovice, Gumbki, Rožice in Čebelice).
April:
  • OGLED FOLKLORNEGA OBIČAJA »ZELENI JURE« (vse skupine).

Junij:

  • PODELITEV PRIZNANJ BRALNE ZNAČKE (Sovice, Gumbki, Rožice in Čebelice).