Zaposleni

Ravnateljica: mag. Ines Žlogar, prof. soc. ped.

Svetovalna delavka in pomočnica ravnateljice v vrtcu: Tanja Matkovič, dipl. soc. del.

 

Skupina Sovic:

Vzgojiteljica: Karmen Brklje

Vzgojiteljica: Marija Katkić – pomočnica vzgojiteljice

Pomoč v skupini: Zoran Šutej

 

Skupina Gumbki:

Vzgojiteljica: Petra Madronič

Vzgojiteljica: Nika Balkovec –  pomočnica vzgojiteljice

 

Skupina Rožice:

Vzgojiteljica: Ana Ružić

Vzgojiteljica: Barbra Slak Čadonič – pomočnica vzgojiteljice

 

Skupina Čebelice:

Vzgojiteljica: Nina Šuštaršič

Vzgojiteljice: Simona Mihelič – pomočnica vzgojiteljice