Otroci in starši skupine Rožic smo v petek, 4. 10. 2019, izvedli pohod od Damlja do Kota. na poti smo odkrili tri zaklade, v katerih so se skrivale naloge.

Največji zaklad smo našli pri markaciji najjužnejše točke v Sloveniji (v Kotu pri Damlju). Po isti poti ob Kolpi smo se vračali nazaj in se za krajši čas ustavili na kopališču v Damlju.

Malo utrujeni in polni novih vtisov smo se poslovili. Bilo nam je lepo.              vzgojiteljici Anka in Barbra