Spoštovani starši!

Ob pojavu korona virusa v Beli krajini se pojavlja veliko vprašanj o ukrepih za zagotavljanje varnosti vaših otrok in zaposlenih. Stališče  NIJZ in MIZŠ je, da trenutna epidemiološka situacija ne narekuje izrednih ukrepov. Skladno s tem delo v šoli poteka normalno. Zaposleni so sproti seznanjeni z vsemi priporočili in navodili, ki jih posredujejo učencem.  Ministrstvo za šolstvo je vsem šolam poslalo okrožnico s posebnimi usmeritvami. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje ves čas spremljajo dogajanje v zvezi z izbruhom novega korona virusa. Na tem mestu objavljajo aktualne in ključne informacije ter priporočila za zaščito zdravja prebivalcev. Vse aktualne informacije dobite na njihovi spletni strani.

Na šoli je izdelan tudi načrt zagotavljanja kontinuiranega dela ob pojavu in širjenju KORONA VIRUSA COVID-19. Šola od samega začetka tudi izvaja preventivne ukrepe po navodilih.