Spoštovani starši!

Odkar smo zaradi izrednih razmer zaprli naš vrtec, se vam prvič oglašam. Kljub temu sem redno spremljala dogajanja in stkane vezi med vami, otroki in vzgojiteljicami, ki ste jih na daljavo ustvarili preko spletne strani.

Verjetno ste pozorno prebirali obvestila, namenjena staršem šolarjev na šolski spletni strani, se seznanjali z izvedenimi dejavnostmi in bili tako na tekočem z dogajanji, povezanimi z učenjem na daljavo.

Vesela sem, da so se vzgojiteljice odločile za ohranjanje stika z vami in otroki preko pripravljenih aktivnosti na spletni strani. Čeprav so doma na čakanju na delo, niso niti za hip pomišljale, da ne bi tudi one »delale na daljavo«, seveda v manjšem in drugačnem obsegu kot učitelji. Hvala jim za to, hvala pa tudi vam za poslane fotografije, izvedene naloge in sporočila o napredku vašega otroka.

V kratkem nas čaka zelo pomembna naloga, ki jo bomo morali opraviti skupaj. Povezana je z vrnitvijo učencev 1., 2. in 3. razreda v šolske klopi in s prihodom v vrtec naših najmlajših 18. maja 2020. Skladno s tem nam bo MIZŠ (ministrstvo za izobraževanje) v sodelovanju z NIJZ posredovalo natančna navodila s protokoli ravnanja predvidoma v četrtek, 7. maja 2020. Vsem nam je v interesu, da bo vrnitev za otroke varna, zato se bomo zaposleni nanjo natančno, pravočasno in odgovorno pripravili. Navodila, prilagojena našim razmeram, bomo objavili na spletni strani vrtca teden dni pred odprtjem v ponedeljek, 11. maja 2020. Prosim vas, da jih preberete, dosledno upoštevate in sprejmete z razumevanjem, četudi se vam bodo morda nekatera zdela nepotrebna. Še enkrat – vodilo pri tem nam je VARNOST otrok in zaposlenih. Teden dni po prihodu v šolo učencev prvega triletja in otrok v vrtec naj bi se predvidoma tudi devetošolci vrnili v šolske klopi.

Spoštovani starši, od zdaj naprej redno spremljajte obvestila na šolski in spletni strani vrtca in na ta način pridobivajte uradne informacije. Za vsa morebitna vprašanja so vam na razpolago tudi vzgojiteljice in pomočnice preko elektronskih naslovov ter svetovalna delavka. V primeru vprašanj se lahko vedno obrnete name (ines.zlogar@guest.arnes.si).

Lepo vas pozdravljam z željo, da ostanete optimistični in zdravi.

mag. Ines Žlogar, ravnateljica