V priponki si lahko preberete načrt zagotavljanja kontinuiranega dela na OŠ Vinica in v Enoti vrtca pri OŠ Vinica, v primeru pojava Koronavirusa.

Dokument vsebuje smernice, navodila in priporočila, kako organizirati delo v zavodu, v primeru širjenja koronavirusa. Poleg tega pa vsebuje tudi navodila, kako že sedaj skrbimo za ustrezno čiščenje in higieno. Primarni namen tega dokumenta je zmanjšanje vpliva koronavirusa na delovanje šole in vrtca. Načrt se bo po potrebi popravljal in dopolnjeval.

Koronavirus