Skoči na glavno vsebino
TELEFONSKA ŠTEVILKA VRTCA: 07 36 47 114

Pomembne informacije

 • V vrtec sprejemamo otroke, stare od 11 mesecev, oziroma po prenehanju porodniškega dopusta, do vstopa v osnovno šolo.
 • Vsako leto javno pozovemo starše k vpisu v vrtec za novo šolsko leto. Poziv je objavljen v časopisu Belokranjec.
 • Za vključitev v vrtec starši izpolnete vlogo za vpis, ki jo dobite v vrtcu ali na spletni strani. Vrtec obvesti starše o rešitvi vloge v pisni obliki najkasneje do konca meseca junija ter jim izda odločbo o vpisu.
 • Vpis med letom je mogoč le, če je v vrtcu še prosto mesto.
 • Medsebojne pravice in obveznosti ureja pogodba, ki jo starši in ravnateljica vrtca podpišete 15 dni pred sprejemom otroka v vrtec. Velja do izpisa otroka iz vrtca, oziroma do zaključka obiskovanja vrtca. Vse spremembe, nastale med letom, bodo urejene s sklepanjem aneksa k pogodbi.
 • Ob sprejemu otroka v vrtec morate starši predložiti potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka in opozoriti ter seznaniti vzgojiteljico z morebitnimi otrokovimi zdravstvenimi posebnostmi. ZDRAVNIŠKO POTRDILO PRINESITE ŽE NA UVAJANJE V VRTEC.
 • Starši lahko uveljavite znižano plačilo vrtca tako, da oddate Vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev na pristojnem Centru za socialno delo en mesec pred vstopom v vrtec. Če starši vloge ne oddate, plačate 77% ekonomske cene vrtca.
 • Starši morate redno plačevati stroške oskrbe v vrtcu. Vse zadeve, povezane s plačevanjem, urejate v računovodstvu šole (tel. 07 3647 100).
 • Starši lahko uveljavljate rezervacijo v primeru bolezni za neprekinjeno odsotnost vsaj enega meseca na podlagi predloženega zdravniškega potrdila.
 • V času dopustov lahko starši uveljavite poletno rezervacijo za neprekinjeno odsotnost vsaj enega meseca v času od 1. julija do 31. avgusta. Obrazca dobite v vrtcu ali na spletni strani.
 • Starši ste dolžni vrtcu napovedati poletno rezervacijo, oziroma odsotnost otroka najkasneje 7 dni pred prvim dnem odsotnosti otroka iz vrtca, razen v primeru bolezni.
 • Starši lahko izpišete otroka iz vrtca kadarkoli med letom. Izpis je možen z zadnjim dnem v mesecu. O tem morate obvestiti vrtec najkasneje 15 dni pred izpisom na obrazcu, ki ga dobite v vrtcu ali na spletni strani.
 • Ekonomska cena vrtca:

 

(Skupno 750 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost