Sodelovanje s starši

SODELOVANJE MED VRTCEM IN STARŠI

je pomemben vidik kakovosti predšolske vzgoje, saj prav to sodelovanje veliko prispeva k ustreznemu dopolnjevanju družinske in institucionalne vzgoje. Pri odnosu je zelo pomembna delitev odgovornosti in različnih pristojnosti. Vrtec kot institucija staršem ponuja storitve in ne posega v njihovo zasebnost. Starši pa morajo upoštevati meje svojega soodločanja in ne morejo posegati v strokovne odločitve.

UVAJANJE OTROKA V VRTEC

Že pred vključitvijo otroka v vrtec poiščite informacije in se pogovorite z vzgojiteljicami in pomočnicami o različnih vprašanjih, kako pripraviti otroka na življenje v vrtcu. Vzgojiteljica vam bo tudi priporočila način uvajanja in priprave otroka doma. Vsi si želimo, da bi bila vključitev za otroka v vrtec čim manj stresna in da se boste starši dobro počutili, ko boste otroka zaupali novim ljudem. S pozitivnim sodelovanjem staršev in osebja vrtca bomo prav gotovo prispevali k razvoju otrokove osebnosti.

RODITELJSKI SESTANKI

Namenjeni so informiranju staršev o novostih in organizaciji dela vrtca, njihovemu izobraževanju, obravnavi tekočih in aktualnih vsebin, povezanih z vzgojnim delom v vrtcu ter analizi dela ob zaključku uvajanja novosti, izvedbi projektov ali ob zaključku vrtčevskega leta. Vzgojiteljica je tista, ki ob sodelovanju s pomočnico in svetovalno delavko staršem predstavi vsebine roditeljskega sestanka, se z njimi dogovarja, izmenjuje informacije, jih posreduje pristojnim osebam ter povabi tudi goste za izvedbo strokovne vsebine sestanka.

Za vse štiri skupine bomo pripravili in izvedli roditeljski sestanek in sicer:

September – prvi RS: Predstavitev letnega delovnega načrta in dogovori o delu v skupini v novem šolskem letu (vse skupine).

November – drugi RS: bo izobraževalni, in sicer v obliki predavanja na temo digitalna vzgoja (točen termin določen naknadno za vse skupine).

Februar – tretji RS: Predstavitev  vrtca v naravi (Vlakci).

Starši boste vedno vabljeni tudi na predavanja, ki jih organiziramo znotraj šole.

POGOVORNA URA

Spoštovani starši, obveščamo vas, da zaradi slabše epidemiološke slike v naši državi, odpovedujemo vse oblike sodelovanja med vrtcem in starši. Pogovorne ure, bodo zato, v naši Enoti vrtca pri OŠ Vinica, potekale po telefonu ali po mailu (odvisno od dogovora z vzgojiteljico).

Pogovorne ure za skupino Račk: drugo sredo v mesecu od 13. do 14. ure (po predhodnem dogovoru z vzgojiteljico).

Pogovorne ure za skupino Žogic: vsak prvi torek od 13. do 14. ure (po predhodnem dogovoru z vzgojiteljico).

Pogovorne ure za skupino Sovic: prvi četrtek v mesecu od 13. do 14. ure (po predhodnem dogovoru z vzgojiteljico).

Pogovorne ure za skupino Vlakcev: prvo sredo v mesecu od 13. do 14. ure (po predhodnem dogovoru z vzgojiteljico).

Hvala za razumevanje, strokovne delavke Enote vrtca pri OŠ Vinica.

KRATKI POGOVORI S STARŠI

Ob prihodu in odhodu otroka v vrtec in iz njega omogočajo kratki pogovori izmenjavo informacij med starši in vzgojiteljico ali pomočnico glede otrokovega trenutnega počutja, vedenja,…

INDIVIDUALNI POGOVORI S SVETOVALNO DELAVKO

Ob pojavu najrazličnejših težav se lahko starši posvetujete in pogovorite s svetovalno delavko. Za obisk pokličite na telefonsko številko 3647-111.

SKUPNA SREČANJA

Poglabljanje stikov med otroki, starši in strokovnimi delavci vrtca ob raznih prireditvah, praznovanjih, delavnicah, na izletih, piknikih nam omogočajo doživljanje nepozabnih izkušenj in globljega  spoznavanja vseh udeležencev.

OGLASNA DESKA

Namenjena je sprotnemu obveščanju staršev o neposrednem delu skupine, planiranih dejavnostih, zanimivim člankom, obvestilom, opozorilom in podobno.

PISNA OBVESTILA

O posameznih dogodkih, srečanjih, spremembah, vas bomo obveščali tudi  v pisni obliki.

(Skupno 75 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost