Skoči na glavno vsebino
TELEFONSKA ŠTEVILKA VRTCA: 07 36 47 114

Pravice staršev in otrok

Pravice staršev in otrok so določene v mednarodnih dokumentih, ustavi in zakonih.

  • Vrtec je ustanova, ki mora skrbeti za uresničevanje temeljnih otrokovih pravic. V demokratični državi zastopajo otrokove pravice starši oziroma njihovi zakoniti zastopniki.
  • Otrokom, ki so vključeni v javni vrtec, zagotavlja država možnost za optimalni razvoj ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost, telesno in duševno konstitucijo. Optimalen razvoj vključuje tudi možnost poglobljenega razvoja na določenem področju.
  • Uresničevanje zahteve po enakih možnostih ni možno brez upoštevanja razlik in pravice do izbire drugačnosti, ki jo mora omogočati organizacija življenja in dela v vrtcu.
  • Pri otrocih je to povezano z vzgojo za strpnost, solidarnost in odgovornost ter s postopnim razvijanjem kritičnega duha, osebnih odločitev in avtonomne presoje.
  • Javni vrtci so svetovno – nazorsko nevtralni.
  • Starši imate pravico do vpogleda v programe za predšolske otroke, do obveščenosti o življenju in delu v vrtcu in pravico do zaščite zaseb nosti, s poudarkom na varstvu osebnih podatkov.
  • Ravno tako imate pravico do sodelovanja pri načrtovanju življenja in dela v vrtcu in skupini, vendar ne smete posegati v strokovno avtonomnost vrtca.
  • Starši imate pravico do postopnega uvajanja otroka v različne programe vrtca.

KONVENCIJA O OTROKOVIH PRAVICAH (OZN)

http://www.varuh-rs.si/index.php?id=105

KODEKS ETIČNEGA RAVNANJA

http://www.vrtec-sentrupert.si/files/2015/10/KodeksEti%C4%8DnegaRavnanjaVVrtcih.pdf

(Skupno 93 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost