Zdravje v vrtcu

V vrtcu vsakodnevno skrbimo za zdrav način življenja otrok tako, da nudimo zdravo in raznovrstno prehrano, ki jo pripravljamo v šolski kuhinji. Pri načrtovanju in pripravi obrokov dosledno upoštevamo prehranske normative, priporočila strokovnjakov, pa tudi potrebe otrok. Zdravje krepimo preko gibanja in športnih aktivnosti.Otroke navajamo na osvojitev kulturno higienskih navad. Skrbimo za ustvarjanje dobre socialne in čustvene klime. Teme, ki jih bomo spoznavali v okviru zdravstvene in zobozdravstvene vzgoje (izvajala jih bo dipl. med. sestra gospa Katja Cerar):

Sovice: Čiste roke za zdrave otroke .

Sončki: Čiste roke za zdrave otroke (v mesecu februarju).