Sovice

Vzgojiteljica: Karmen Brklje

Vzgojiteljica – pomočnica vzgojiteljice: Barbra Slak Čadonič

Število otrok: 21

Ime skupine: SOVICE

Vrsta oddelka glede na starostni razpon: heterogen

PREDNOSTNE NALOGE VRTCA

 • Razvijanje poglobljenih odnosov med otroki, vzgojitelji in starši.
 • Skrb za prijetno počutje vseh otrok v skupini.
 • Skrb za zadovoljstvo staršev.
 • Upoštevanje načel za timsko delo pri načrtovanju vzgojiteljice in pomočnice.
 • Kvalitetno in strokovno opravljanje dela.
 • Skrb za varnost, zdravje in prijetno vzdušje v vrtcu.
 • Spremljanje razvoja in napredka vsakega otoka ter pomoč staršem ob pojavljanju težav.
 • Učenje strpnosti, različnosti, spoštovanja, medsebojnega sodelovanja.

PREDNOSTNE NALOGE STROKOVNIH OSEB – PREDNOSTNE NALOGE SKUPINE

 • Skrb za prijetno, varno, dobro, sproščeno, prijateljsko vzdušje v igralnici.
 • Razumevanje in spoštovanje otrokovih pravic ter skrb za njihovo upoštevanje.
 • Spodbujanje jezikovnega razvoja za učinkovito in ustvarjalno uporabo govora ter skrb za zgodnje opismenjevanje.
 • Razvijanje sposobnosti prepoznavanja čustev, spodbujati čustveno doživljanje in izražanje.
 • Omogočiti staršem različne oblike sodelovanja, pogled v življenje in delo otrok v skupini.
 • Omogočanje in spodbujanje razvoja gibalnih sposobnosti in spretnosti (znotraj in zunaj vrtca v vseh letnih časih).
 • Razvijanje sposobnosti razumevanja in sprejemanja sebe in drugih; razvijanje lastne identitete.
 • Negovanje radovednosti, raziskovalnega duha, domišljije ter razvijanje neodvisnega mišljenja.
 • Spodbujanje ustvarjalnosti znotraj različnih področij.
 • Ustvarjanje kakovostnih medosebnih interakcij med otroki ter med otroki in odraslimi v vrtcu.
 • Upoštevanje in spoštovanje zasebnosti ter intimnosti otrok.
 • Večje omogočanje individualnosti, drugačnosti in izbire v nasprotju s skupinsko rutino.
 • Navajanje na samostojnost pri hranjenju, oblačenju, obuvanju, negovanju svojega telesa in opravljanju higienskih potreb.

 

 

Sovice spoznavajo gozdno matematiko

V gozdu smo z otroki nabrali različne palice. Skupaj smo jih ogledali in opisali na kaj nas spominjajo. Nekatere so bile krajše – daljše, debelejše – tanjše, krive – ravne, črta,… Nato smo zbirali ideje kaj bi lahko iz njih naredili. Nastala je cesta, gasilska cev, kača, drevo, hiša, črke, števila,  šotor,…avto.  Nato smo ugotavljali kako bi avtu naredili kolesa. Ugotovili smo, da so v obliki kroga. Predlagali so, da bi deblo prežagali, zvili palico ali pa, da bi okrogel kamen našli.   Na nebu so opazili črte, ki so jih naredila letala.

Palice smo uredili po velikosti. Spoznali  in utrdili smo pojme krog, trikotnik, kvadrat, štirikotnik, ravna, kriva črta,…

Naslednja naloga je bila, da izmerimo dolgo palico. Predlagali so meter. Ampak metra  nismo imeli. Hitro smo dobili odgovore: s stopali, z dlanmi, s kamni, storži. Na vprašanje, koliko je dolga  palica, so pričeli šteti storže. kamne.  Tako smo na različne načine izmerili palico.

 

Sovice v gozdu

Učilnica v naravi

Z otroki smo se odpravili do bližnjega gozda. Med potjo smo opazovali naravo. Vse kar so otroci našteli/pokazali, smo si skupaj ogledali, poimenovali in kratko opisali.

Pod hrastom smo našli želod, pod smreko in borom storže, na brinu smo našli brinove jagode,… in ugotavljali kaj “spada skupaj”.

Nastale so zanimive ugotovitve. Otroci so določili pare oziroma primere prirejanja:

*palica-list,

*želodova kapica-želodova lupina,

*storž-vejica iglic (bor, smreka),

*brinova jagoda-vejica brina,

*večja šiška-manjša šiška,

*želod-hrastova vejica,…

Nabrani material smo odnesli s sabo v vrtec in naslednji dan utrjevali kar smo se naučili v gozdu.

Lov na gozdne zaklade

Z otroki smo se podali v bližnji gozd, kajti gozdni škrat nam je pustil delovni list z navodili za lov na gozdne zaklade.
Morali smo poiskat zelene liste, rjave liste, storž, gobo, posekano drevo, mah, sledi gozdnih živali, štor,… in še veliko nalog.
Sproti smo na delovni list beležili najdeno.
 Gozdni škrat je bil nad opravljeno nalogo zelo zadovoljen. Pustil nam je nagrado pri velikem drevesu.
Veseli smo bili, ker smo opravili vse naloge lova na zaklade in dobili sladko darilo gozdnega škrata.

Nekega sončnega dopoldneva

(Skupno 2.531 obiskov, današnjih obiskov 5)
Dostopnost