ŽOGICE

Vzgojiteljica: Ana Ružić
Vzgojiteljica: Barbra Slak Čadonoč – pomočnica vzgojiteljice

Število otrok: 17 (kombinirani oddelek 2 – 4 leta)

Pogovorna ura vsak prvi totek v mesecu.

PREDNOSTNA NALOGA SKUPINE S CILJI:

  • Razvijanje predbralnih in predpisalnih spretnosti (poudarek na govornih kompentencah).
  •  Spodbujanje otroka k varnemu načinu življenja – sprehodi in igra na igrišču.
  • Navajanje na zdrav način življenja ( pravilno oblačenje in obuvanje, okušanje različne hrane, zobozdravstvena preventiva, pravilno umivanje z milom…).
  • Upoštevanje drugačnosti in individualnih razlik v razvoju.
  • Spodbujanje otrokovih močnih področij.
  • Aktivno vključevanje staršev pri načrtovanju in izvedbi dejavnosti.