ŽOGICE

Vzgojiteljica: Ana Ružić
Vzgojiteljica: Barbra Slak Čadonič – pomočnica vzgojiteljice

Število otrok: 17 (kombinirani oddelek 2 – 4 leta)

Pogovorna ura vsak prvi torek v mesecu.

PREDNOSTNA NALOGA SKUPINE S CILJI:

  • Razvijanje predbralnih in predpisalnih spretnosti (poudarek na govornih kompentencah).
  •  Spodbujanje otroka k varnemu načinu življenja – sprehodi in igra na igrišču.
  • Navajanje na zdrav način življenja ( pravilno oblačenje in obuvanje, okušanje različne hrane, zobozdravstvena preventiva, pravilno umivanje z milom…).
  • Upoštevanje drugačnosti in individualnih razlik v razvoju.
  • Spodbujanje otrokovih močnih področij.
  • Aktivno vključevanje staršev pri načrtovanju in izvedbi dejavnosti.

POGOVORNA URA
Pogovorna ura za skupino Žogic bo potekala po telefonu. Za čas pogovora se boste dogovorili z vzgojiteljico.

PIKO SKRBI ZA ZOBKE
Dipl. medicinski sestri Katja in Anita sta nam pripravili kratek posnetek, kako pomočnik Piko skrbi za svoje zobke.
Oglejte si posnetek, se pogovorite z otrokom in vadite s Pikom.
https://drive.google.com/file/d/1NJke-qj2YCKYXSVO8xNH07q62AkM3Qtm/view?usp=drive_web

                       MOJA DRUŽINA
Zadnja tedna v mesecu marcu se bomo pogovarjali o družini.

Globalni cilj:
Otrok oblikuje zavedanje o sebi in svoji pripadnosti v družini.
Operativni cilji:

– otrok spoznava, da odrasli in otroci pripadamo skupnosti, ki se imenuje družina;
– otrok spoznava sorodstvene vezi in poimenuje odnose (oče, mama, sin, hči, brat, sestra)
– otrok spoznava svojo vlogo v lastni družini;
– ob zgodbah o družini doživlja ugodje, veselje in dobiva pozitiven odnos do literature;
– otrok se likovno izraža.
Dejavnosti:
– Pogovor ob slikah (didaktični pripomoček), kaj je družina, kako je sestavljena, preštevanje, poimenovanje družinskih članov na slikah;
– Izdelava plakata o družini (aktivno sodelovanje otrok);
– Grafični prikaz družinskih članov;
– Pripovedovanje o svojih družinah in utrjevanje pojmov (brat, sestra, sin, hči);
-Branje in pogovor ob zgodbah: Mami kje si?(Martin Wsddell), Moj očka (Lila Prap);
– Otrok s pomočjo fotografij od doma predstavi družinske člane;
– Slikanje družine s kombinirano likovno tehniko:

(Skupno 1.394 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost