Vlakci

VZGOJITELJICA: Petra Madronič

VZGOJITELJICA – POMOČNICA VZGOJITELJICE: Nika Balkovec

STAROST OTROK: 4 – 6 LET                               ŠTEVILO OTROK V SKUPINI: 18

POGOVORNA URA ZA STARŠE, BO POTEKALA ENKRAT MESEČNO PO TELEFONU: Vsako prvo sredo v mesecu, in sicer od 13.00 do 14.00 (za točen termin pogovorne ure, boste obveščeni preko oglasne deske).

PREDNOSTNE NALOGE SKUPINE

  • Skrb za prijetno, varno, dobro, sproščeno, prijateljsko vzdušje v igralnici.
  • Spodbujanje jezikovnega razvoja za učinkovito in ustvarjalno uporabo govora ter skrb za zgodnje opismenjevanje.
  • Omogočanje in spodbujanje razvoja gibalnih sposobnosti in spretnosti (znotraj in zunaj vrtca v vseh letnih časih).
  • Spodbujanje ustvarjalnosti znotraj različnih področij.
  • Omogočiti staršem različne oblike sodelovanja, pogled v življenje in delo otrok v skupini.
  • Razvoj grafomotorike (pred pisalne vaje).
  • Participacija otrok v vsakodnevni rutini in pri načrtovanju, izvajanju dejavnosti.
  • Razumevanje in spoštovanje otrokovih pravic ter skrb za njihovo upoštevanje ob podpori Etičnega kodeksa.                                                                          

Vlakci smo si v mesecu maju zadali za prednostno področje GIBANJE, in sicer sta naša globalna cilja razvijanje naravnih oblik gibanja in motoričnih sposobnosti. Pri načrtovanju dejavnosti izhajamo iz pravljice pisatelja Maxa Velthuijsa (https://en.m.wikipedia.org/wiki/Max_Velthuijs) “ŽABEC GRE V ŠIRNI SVET”

Žabec in podgana se odpravita v širni svet…

Pravljico lahko preberete na tej povezavi:

Zapisali smo predloge otrok, kako bi izvajali naravne oblike gibanja kot žabec v knjigi. Pravljici lahko prisluhnete na tej povezavi: https://m.facebook.com/pripovedovalnica/videos/3302790013077785/

Načrt izvajanja gibalnih dejavnosti, na podlagi pravljice.

Pravljico smo si ogledali tudi v animirani obliki:

Ilustrirali smo vsebino zgodbe in ilustracije razvrščali v smiselnem zaporedju…

Žabec in podgana počivata med raziskovanjem širnega sveta in jesta sendvič.
(Skupno 2.008 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost